Blog Post

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken aan Dutch Film Works (DFW). Die laatste is een belangenorganisatie van rechthebbenden (makers) van films. Volgens DFW heeft een aantal internetgebruikers via IP adressen van Ziggo een film illegaal gedownload en daardoor dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de makers van die film. Doordat de makers van de film door die illegale actie inkomsten mislopen, leiden ze schade. Om die reden had DFW  gevraagd om de persoonsgegevens van de Ziggo klanten te verstrekken die horen bij die IP adressen. DFW wilde die personen vervolgens benaderen en eventueel aansprakelijk stellen. Het Hof oordeelde dat de gevorderde persoonsgegevens niet hoefde te worden verstrekt. Biedt dit (meer) mogelijkheden tot illegale downloading van films?

 

Lees meer

Blog Post

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heeft eerder deze maand antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Dit is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt maar toch in dienst wordt gehouden zodat de wettelijke transitievergoeding, de ontslagvergoeding waarop een werknemer in sommige gevallen recht heeft bij einde dienstverband, niet hoeft te worden betaald. In onderstaande blog geef ik uitleg over voornoemde prejudiciële vraag, het antwoord daarop en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Lees meer

Blog Post

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volgens het kabinet voor zowel werkgevers alsook voor werknemers. Ik ben het daarmee eens; de praktijk leert dat er sprake is van een disbalans op de arbeidsmarkt. De regering is dan ook nog niet tevreden over de balans tussen vaste en flexibele arbeid. En terecht! Momenteel is het voor werkgevers helemaal niet aantrekkelijk om werknemers in vaste dienst te nemen. Door een nieuw pakket aan maatregelen beoogt de regering hier verandering in te brengen en wel met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Op 5 februari 2019 was het zover: de stemming in de Tweede kamer over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is vrijwel ongewijzigd aangenomen. In onderstaande blog geef ik een korte opfrissing van de te verwachten veranderingen onder de Wab.

Lees meer

Blog Post

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van de AVG bestaat er veel onzekerheid over de toepassing en uitleg ervan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bescherming van de privacy een breed gedeelde zorg is. Tegelijkertijd is sinds de inwerkingtreding van de AVG het aantal datalekken verdubbeld. In onderstaande blog geef ik een korte update over de stand van zaken.

 

Lees meer

Blog Post

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van de AVG bestaat er veel onzekerheid over de toepassing en uitleg ervan. Veel organisaties dienen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Veelal is dit echter ook op vrijwillige basis aangewezen. Ik ben dan ook blij verheugd te kunnen melden dat ik eind 2018 met succes de specialisatieopleiding tot Data Protection Officer (DPO) heb behaald.

 

Lees meer

Blog Post

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 blijkt nu dat dat wel degelijk het geval is. In onderstaande blog zet ik het arrest van de Hoge Raad kort uiteen en bespreek ik de consequenties voor de praktijk. 

Lees meer

Blog Post

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 miljoen euro en reputat

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedrijven hebben tot 25 mei 2018 de tijd om zich "AVG-proof" te maken. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Er verandert heel wat en u als ondernemer loopt de nodige risico‘s. In onderstaande blog geef ik kort uitleg over de AVG en licht ik kort enkele aandachtspunten toe om uw onderneming nog voor 25 mei 2018 "AVG-proof" te maken en zo torenhoge boetes en reputatieschade te voorkomen. 

Lees meer

Blog Post

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. De billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die een rechter aan een werknemer kan toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Deze vergoeding komt dan bovenop de wettelijke transitievergoeding.

Lees meer

Blog Post

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volgens het kabinet voor zowel werkgevers alsook voor werknemers. Ik ben het daarmee eens; de praktijk leert dat er sprake is van een disbalans op de arbeidsmarkt. In onderstaande blog zet ik enkele wijzigingen die het kabinet voor ogen heeft.

Lees meer

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2024