Blog Post

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken aan Dutch Film Works (DFW). Die laatste is een belangenorganisatie van rechthebbenden (makers) van films. Volgens DFW heeft een aantal internetgebruikers via IP adressen van Ziggo een film illegaal gedownload en daardoor dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de makers van die film. Doordat de makers van de film door die illegale actie inkomsten mislopen, leiden ze schade. Om die reden had DFW  gevraagd om de persoonsgegevens van de Ziggo klanten te verstrekken die horen bij die IP adressen. DFW wilde die personen vervolgens benaderen en eventueel aansprakelijk stellen. Het Hof oordeelde dat de gevorderde persoonsgegevens niet hoefde te worden verstrekt. Biedt dit (meer) mogelijkheden tot illegale downloading van films?

 

Vordering tot afgifte persoonsgegevens

DFW vorderde van Ziggo de persoonsgegevens van de mensen behorende bij de IP adressen die de film gedownload hadden. Het komt aan op een belangenafweging. Weegt het belang van DFW op bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten zwaarder? Of het belang van Ziggo op bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. Rust op Ziggo een verplichting tot het verstrekken van deze gegevens?

Oordeel Hof

Het Hof oordeelt dat DFW een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van die persoonsgegevens door Ziggo aan haar, omdat er opzettelijk misbruik is gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van DFW. Naar het oordeel van het Hof is het voorts noodzakelijk dat de persoonsgegevens worden verstrekt zodat onderzoek kan worden gedaan naar de identiteit van de inbreukmaker. Toch valt de belangenafweging uit in het voordeel van Ziggo! De gevolgen voor de Ziggo klanten kunnen immers aanzienlijk zijn en DFW heeft niet voldoende transparant uitleg gegeven over de criteria die zij aanlegt bij de inzet van de verschillende mogelijke acties door haar (van een waarschuwing tot verhaal van kosten en aansprakelijkheid). Hierdoor worden de belangen van de klanten van Ziggo aangetast en kunnen de gevolgen van het verstrekken van de persoonsgegevens onvoldoende worden ingeschat. Het Hof concludeert dan ook dat het juiste evenwicht tussen de privacybelangen van de betrokken Ziggo klanten enerzijds en het belang van de rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten (nog) niet is bereikt en oordeelt daarom dat de gevorderde persoonsgegevens niet hoeven worden verstrekt.

Conclusie

Vooralsnog hebben de illegale downloaders de dans kunnen ontspringen. Dat betekent niet dat men “a volonté” illegaal kan gaan downloaden. Het oordeel van het Hof is immers voornamelijk ingegeven door het feit dat DFW op onvoldoende transparante wijze uiteen heeft gezet welke acties en bedragen ze zou gaan vorderen van de betrokken Ziggo klanten. Los daarvan kunnen partijen ook nog naar de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Bezint dus eer ge begint!

 

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2023