Privacyrecht

Het privacyrecht is heden ten dage een “hot item”. Op radio en televisie wordt al maandenlang gewaarschuwd voor de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) en vooral de daarmee samenhangende (hoge!) boetes.

Bescherming van de privacy is een breed gedeelde zorg en maar liefst 94% van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Diezelfde AP heeft in 2018 maar liefst 20.881 datalekken ontvangen. Dat aantal meldingen is sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. Bedrijven twijfelen over het al dan niet moeten melden van een datalek en de procedure daaromtrent.

Voor bepaalde bedrijven en instellingen geldt een verplichting tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), in het Engels genaamd: Data Protection Officer (DPO).

Eind 2018 heb ik met succes de specialisatieopleiding tot DPO afgerond. Dat betekent dat u ook voor privacygerelateerde vragen en advies met betrekking tot de praktische implementatie van de AVG binnen uw organisatie bij mij terecht kunt. U kunt mij voorts inhuren om binnen uw onderneming als FG te fungeren en uw bedrijfsvoering te conformeren aan de privacyregels.

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland