Blog Post

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 blijkt nu dat dat wel degelijk het geval is. In onderstaande blog zet ik het arrest van de Hoge Raad kort uiteen en bespreek ik de consequenties voor de praktijk. 

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 blijkt nu dat dat wel degelijk het geval is. In onderstaande blog zet ik het arrest van de Hoge Raad kort uiteen en bespreek ik de consequenties voor de praktijk. 

De casus
Werknemer verschijnt onder invloed van alcohol op het werk en heeft in dat kader voorheen al een officiële waarschuwing van zijn werkgever gekregen. Werkgever ontslaat werknemer dan ook op staande voet zonder daarbij een transitievergoeding te voldoen. Werknemer legt zich er niet bij neer en verzoekt de kantonrechter onder meer voor recht te verklaren dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven. Voor het geval het ontslag in stand blijft, verzoekt hij om toekenning van een billijke vergoeding én een transitievergoeding. Zowel de kantonrechter alsook het hof gaan niet mee met de standpunten van werknemer. Werknemer gaat dan ook in cassatie. 

Schadevergoeding, billijke vergoeding en/of transitievergoeding?
Voor de invoering van de Wwz kon een werknemer schadevergoeding vorderen indien sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst. Een door een werkgever geldig gegeven ontslag op staande voet wegens een dringende reden, kon echter nooit onredelijk zijn en om die reden was een werkgever in een dergelijk geval nooit schadeplichtig tegenover de werknemer. De onder de Wwz ingevoerde transitievergoeding en billijke vergoeding hebben de schadevergoedingsmogelijkheid in geval van kennelijk onredelijk ontslag vervangen. Vervolgens rees de vraag of een transitievergoeding (ook) verschuldigd kon zijn bij een (terecht) gegeven ontslag op staande voet.

Transitievergoeding ook verschuldigd bij een (terecht gegeven) ontslag op staande voet? 
Kort gezegd is een werkgever volgens de wet een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de werkgever het initiatief heeft genomen tot het eindigen of niet verder voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als het eindigen of niet verder voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer. De Hoge Raad maakt in zijn arrest van maart dit jaar vervolgens een splitsing; ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (en dus geen recht op een transitievergoeding) kan niet worden aangenomen enkel en alleen omdat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het is dan ook niet uitgesloten dat een werknemer die rechtsgeldig op staande voet is ontslagen, wel degelijk recht heeft op een transitievergoeding.

Conclusie
Bent u zich ervan bewust dat u − ondanks het feit dat u een werknemer op terechte gronden op staande voet heeft ontslagen − in bepaalde gevallen toch een transitievergoeding verschuldigd bent. Die situatie zal zich voordoen indien de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, maar zijn handelen wel een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Dat maakt dat (nog!) voorzichtiger dient te worden omgesprongen met het geven van een ontslag op staande voet.

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2024