Algemeen verbintenissenrecht

Het algemeen verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied waarmee eenieder in zijn of haar dagelijkse gang van zaken mee te maken krijgt. Het ziet op alle civiele verbintenissen die men aangaat op grond waarvan de ene partij verplicht is tot een bepaalde prestatie en de andere partij gerechtigd is, bijvoorbeeld de aankoop van een auto of een woning maar ook van bijvoorbeeld een brood bij de bakker.

Er kunnen in feite twee vormen van verbintenissen worden onderscheiden: de verbintenis uit overeenkomst (koopovereenkomst van een auto/woning) en de verbintenis uit de wet. Onder die laatste verbintenissen valt bijvoorbeeld de onrechtmatige daad (het bekende art. 6:162 BW). Onrechtmatig handelen kan leiden tot aansprakelijkheid en uiteindelijk zelfs tot vergoeding van de geleden schade.

Ook bij de verbintenis uit overeenkomst kunt u op problemen stuiten, bijvoorbeeld indien een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt en er dus sprake is van een wanprestatie. Ook in dat geval kan ik u bijstaan om samen tot een passende oplossing te geraken.

U kunt bij dit rechtsgebied voorts denken aan (op maat gemaakte) algemene voorwaarden en diverse contracten die voor uw onderneming van wezenlijk belang zijn. Ik kan u voorzien van gericht advies voor het aangaan van die contracten en over de doelmatige vastlegging van uw rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland