Blog Post

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van de AVG bestaat er veel onzekerheid over de toepassing en uitleg ervan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bescherming van de privacy een breed gedeelde zorg is. Tegelijkertijd is sinds de inwerkingtreding van de AVG het aantal datalekken verdubbeld. In onderstaande blog geef ik een korte update over de stand van zaken.

 

Privacyzorgen

Bescherming van de privacy staat hoog in het vaandel. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gebleken dat maar liefst 94% zich zorgen maar over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Het gaat dan vooral om zorgen over misbruik van een ID-bewijs, organisaties die online zoekgedrag van mensen volgen en mensen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon. Opvallend is dat nog maar slechts 12% van de mensen zegt wel eens gebruik te hebben gemaakt van een van de privacyrechten. Blijkbaar bestaat er toch nog veel onduidelijkheid over hoe men van zijn rechten gebruik kan maken. Onder de AVG zijn de privacyrechten uitgebreid en versterkt, dus maak daar zeker gebruik van! De AP geeft op haar website ook enkele tips om meer controle te houden over je persoonsgegevens. Enkele van die tips zijn:

  • Zorg dat apps en websites niet zomaar bij je informatie kunnen. Scherm je persoonsgegevens af door de juiste instellingen te gebruiken;
  • Pas je privacyinstellingen op je telefoon aan (denk aan locatiegegevens). Het is een keuze om die gegevens te delen;
  • Ben je bewust van je digitale voetspoor: alles wast je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt.

Verdubbeling aantal datalekken in 2018

De privacyzorgen blijken terecht! De AP heeft in 2018 namelijk bijna 21.000 meldingen van datalekken ontvangen. Dat aantal is meer dan verdubbeld (!) ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Het aantal meldingen overstijgt de verwachtingen fors en om die reden breidt de AP haar capaciteit uit om meer acties te kunnen ondernemen en adequater te kunnen optreden. In 2018 heeft de AP bij “slechts” 298 datalekmeldingen actie ondernomen. Een deel van deze interventies loopt nog. In de meeste gevallen hebben de acties van de AP geleid tot een waarschuwing en beëindiging van de overtreding. Bij veel organisaties bestaat een angst om datalekken te melden in verband met het opleggen van een boete door de AP. Er is in 2018 echter nog geen boete onder de AVG opgelegd.

Conclusie

Bijna een jaar na de inwerkingtreding van de AVG blijkt dat een zeer groot deel van de mensen zich zorgen maakt om zijn of haar privacy. En terecht! Het aantal datalekken is in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. Dit komt natuurlijk ook doordat veel onzekerheid bestaat over de vraag of een datalek gemeld dient te worden. Een algemeen antwoord op de vraag of een datalek gemeld dient te worden kan niet worden gegeven. Het is en blijft maatwerk. Zowel het niet alsook het wel melden kan vergaande gevolgen hebben voor een organisatie. Raadpleeg dan ook tijdig een deskundige voor goed advies!

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2024