Blog Post

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volgens het kabinet voor zowel werkgevers alsook voor werknemers. Ik ben het daarmee eens; de praktijk leert dat er sprake is van een disbalans op de arbeidsmarkt. De regering is dan ook nog niet tevreden over de balans tussen vaste en flexibele arbeid. En terecht! Momenteel is het voor werkgevers helemaal niet aantrekkelijk om werknemers in vaste dienst te nemen. Door een nieuw pakket aan maatregelen beoogt de regering hier verandering in te brengen en wel met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Op 5 februari 2019 was het zover: de stemming in de Tweede kamer over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is vrijwel ongewijzigd aangenomen. In onderstaande blog geef ik een korte opfrissing van de te verwachten veranderingen onder de Wab.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd, in die zin dat pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat nadat een periode van drie jaar (in plaats van twee jaar) is verstreken. Daarmee is de ketenregeling zoals die voor de invoering van de Wwz bestond zo goed als terug. De periode van onderbreking voordat een nieuwe keten begint te lopen is nog steeds 6 maanden (dat was voor de Wwz 3 maanden).

Oproepcontracten

De regels hieromtrent worden aangescherpt. Er gaat een oproeptermijn en afzegtermijn van minimaal 4 dagen gelden en werknemers kunnen na 12 maanden aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Die uren zijn dan gebaseerd op de uren die in de 12 maanden daarvoor gemiddeld zijn gewerkt.

Transitievergoeding

De wachttijd van twee jaar om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding komt te vervallen en werknemers hebben vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Er wordt echter minder snel een “flinke” transitievergoeding opgebouwd, omdat er gerekend zal worden met een opbouw van “slechts” 1/3e maandsalaris per jaar dat een werknemer in dienst is.

Cumulatiegrond

Een verademing voor werkgevers: het ontslagrecht wordt iets versoepeld door de introductie van een extra ontslaggrond: de zogenaamde “i”- grond, die – in tegenstelling tot hetgeen nu het geval is – kan worden gebruikt als er verschillende ontslaggronden bestaan die afzonderlijk net onvoldoende voldragen zijn om als redelijke grond te dienen maar die in combinatie genomen wel een redelijke grond vormen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Payrolling

Payrolling zal blijven bestaan, maar kan door werkgevers niet meer worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Wat kunt u verwachten?

Hoewel het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aangenomen, moet het nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. En dat kan nog spannend worden gezien de samenstelling van de Eerste Kamer en de aankomende verkiezingen. De beoogde inwerkingtreding van de Wab is in ieder geval 1 januari 2020.

Conclusie

De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat er sprake is van een disbalans op de arbeidsmarkt. Dat heeft zowel gevolgen voor werkgevers alsook voor werknemers. De voorgestelde wijzigingen van de Wab zullen naar mijn mening zeker een welkome verbetering brengen. Nu het voorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, zijn we een stap dichterbij, maar het is natuurlijk afwachten of het voorstel ook door de Eerste Kamer komt.

 

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2024