Incasso’s

Niet betalende debiteuren? Samen zoeken we naar een geschikte oplossing voor uw bedrijf, waarbij de inning van uw vordering centraal staat zonder veel administratieve rompslomp en nog meer vertraging. Dat doe ik aan de hand van een incassotraject, bestaande uit twee fases.

Fase I

  • Lever voor 15:00 uur de relevante bescheiden aan (in ieder geval factuur, herinnering, eventuele correspondentie en contactgegevens debiteur);
  • Uiterlijk de werkdag nadien wordt een aangetekende sommatiebrief verstuurd met een betaaltermijn van één week, verhoogd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. Betaling vindt plaats op uw eigen rekeningnummer;
  • Bij geen betaling, volgt direct een rappel met een betaaltermijn van drie werkdagen;
  • Dit traject kost u slechts € 100,-- per uur excl. BTW en andere kosten (zoals die voor een aangetekende sommatiebrief), met een succesfee van 5% van het te incasseren bedrag indien betaald wordt;
  • Afhankelijk van de omstandigheden kan aan u een voorschot in rekening worden gebracht.

Fase II

  • Blijft betaling alsnog uit, belanden we in de tweede fase. Eventueel wordt in overleg met u (en afhankelijk van de reden) een juridische procedure gestart. Daarvoor wordt een uurtarief overeengekomen dan wel een vaste prijsafspraak, een en ander afhankelijk van alle feiten en omstandigheden.

 

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland