Arbeidsrecht

De juridische relatie tussen werkgever en werknemer wordt geregeld door het arbeidsrecht. Zowel werkgever alsook werknemer krijgt daarom vroeg of laat met het arbeidsrecht te maken.

Niet altijd in negatieve zin - zoals bijvoorbeeld bij een ontslag (op staande voet), (langdurige) ziekte of disfunctioneren – maar veelal ook in positieve zin omdat ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Te denken valt dan aan het laten opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten zodat die “bulletproof” zijn (denk aan opzegbedingen, concurrentie- en relatiebedingen en wijzigingsbedingen).

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) knelt voor zowel werkgevers alsook voor werknemers en de inrichting van het arbeidsrecht is in Nederland al jaren een punt van aandacht en discussie. Zo heeft de Wwz een stelsel van gesloten ontslaggronden en een wettelijke ontslagvergoeding geïntroduceerd. Ook zijn de mogelijkheden voor het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan banden gelegd en er zullen ongetwijfeld – op redelijk korte termijn - nog vele andere (belangrijke) wijzigingen aankomen.

Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij op de hiervoor genoemde gebieden.  

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland