Blog Post

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heeft eerder deze maand antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Dit is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt maar toch in dienst wordt gehouden zodat de wettelijke transitievergoeding, de ontslagvergoeding waarop een werknemer in sommige gevallen recht heeft bij einde dienstverband, niet hoeft te worden betaald. In onderstaande blog geef ik uitleg over voornoemde prejudiciële vraag, het antwoord daarop en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Prejudiciële vraag

In april 2019 heeft de rechtbank Limburg prejudiciële vragen gesteld over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als “goed werkgever” akkoord dient te gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het “slapende dienstverband”. Deze vraag kwam namelijk terug in een groot aantal zaken.

Advies advocaat - generaal

De advocaat – generaal was van mening dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig zieke werknemer een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Zo luidt dan ook haar advies.

Hoge Raad

De Hoge Raad volgt dit advies en oordeelt in lijn met dit advies. Sinds er immers een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat werkgevers op hoge kosten worden gejaagd, niet meer op. Voornoemde compensatieregeling gaat echter wel pas in werking vanaf april 2020. De wetgever wilt bovendien af van al die slapende dienstverbanden. Om die reden brengt de eis van “goed werkgeverschap” mee dat een werkgever een werknemer niet meer in een “slapend dienstverband” mag houden om op die manier de betaling van een transitievergoeding te voorkomen. Met andere woorden: werkgevers worden wakker geschud. Op werkgevers rust de verplichting om – op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer – het dienstverband te beëindigen en aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Uitzonderingen zijn mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als er gerechtvaardigde belangen zijn voor de werkgever om de werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht op re-integratie bestaat.

Betekenis voor de praktijk

Het voorgaande kan betekenen dat werkgevers de komende tijd in dit verband met hoge kosten te maken gaan hebben. De Hoge Raad bepaalde namelijk zelfs dat de werkgever de transitievergoeding in voorkomende gevallen dient voor te financieren in het geval dat dit zich voordoet nog voordat een compensatie vanuit het UWV is voldaan. Ook werknemers moeten goed opletten en zich goed laten informeren omtrent bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding waar ze recht op hebben.

Conclusie

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gebracht: vooral werkgevers worden wakker geschud doordat het “slapende dienstverband” ten einde komt. Dit kan tot hoge kosten leiden. Laat u dan ook tijdig informeren om te bezien wat uw opties zijn.  

 

Nieuws

Blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Indien u vragen over deze blogs heeft, kunt u mij steeds vrijblijvend contacteren.

Laatste Nieuws

Illegale downloaders ontspringen de dans

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat Ziggo geen gegevens van downloaders hoeft te verstrekken a...

Werkgevers worden wakker geschud

Werkgevers worden wakker geschud; een verplicht einde van "slapende dienstverbanden". De Hoge Raad heef...

Meer balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt v...

De AVG; een korte update

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

Specialisatieopleiding tot DPO behaald

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna een jaar geleden in werking getreden. Sind...

De transitievergoeding: ook verschuldigd bij een ontslag op staande voet?

Het antwoord op deze vraag was sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) onzeker. Uit een recent arrest v...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); voorkom boetes tot wel 20 mil...

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Organisaties en bedr...

De billijke vergoeding; nog altijd veel onzekerheid

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de zogenaamde billijke vergoeding haar intrede gedaan in ...

Regeerakkoord Rutte III; een nieuwe balans op de arbeidsmarkt?

Het arbeidsrecht onder de huidige Wet werk en zekerheid (Wwz) - die pas per 2015 in werking is getreden - knelt volge...

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland

Rachel Smeets

Copyright © 2024